Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

JABUKA

0,06% (6 ml u 10 l vode)

Protiv minera u vreme precvetavanja BBCH skale (31 – 69 BBCH skale) Prvo: pre ubušivanja gusenica jabukonog crva u plodove. Drugo: 10 do 14 dana kasnije (u fenofazama 72 – 87 BBCH skale)

TREŠNJA

0,75 (7,5 ml na 100 m²)

U vreme pojave prvih imaga i početka zrenja (faza 81 BBCH skale)

JABUKA

0,06% (6 ml u 10 l vode)

Protiv minera u vreme precvetavanja BBCH skale (31 – 69 BBCH skale) Prvo: pre ubušivanja gusenica jabukonog crva u plodove. Drugo: 10 do 14 dana kasnije (u fenofazama 72 – 87 BBCH skale)

TREŠNJA

0,75 (7,5 ml na 100 m²)

U vreme pojave prvih imaga i početka zrenja (faza 81 BBCH skale)

BRESKVA NEKTARINA

0,06% (6 ml u 10 l vode)

Za zaštitu mladara – u fenofazama (31 – 39 BBCH) Za zaštitu plodova – u fenofazama (71 – 87 BBCH). Prvo: pre početka ubušivanja gusenice u plodove Drugo: 10 do 14 dana kasnije

NEKTARINA

0,075 – 0,1 % + 0,25% Codacide (okvašivač) (7,5 – 10 ml + 25 ml u 10 l vode)

Po pojavi jedinki tripsa – u fenofazi formiranje plodova (59 – 69 BBCH) – u fenofazi obojavanje plodova (69 – 87 BBCH)

MALINA

0,75 (7,5 ml na 100 m²)

Pre cvetanja (57 – 59 BBCH), na početku polaganja jaja i zasecanja cvetnih pupoljka

LUK (U POLJU I ZATVORENOM PROSTORU)

0,75 (7,5 ml na 100 m²)

Primena protiv tripsa – odmah po pojavi prvih jedinki Primena protiv lukove muve – u vreme leta imaga ili pri maksimalnoj brojnosti muva nađenih na žutim lepljivim trakama, a II tretman 10 do 14 dana kasnije

LUK (U POLJU I ZATVORENOM PROSTORU)

0,75 (7,5 ml na 100 m²)

Primena protiv tripsa – odmah po pojavi prvih jedinki Primena protiv lukove muve – u vreme leta imaga ili pri maksimalnoj brojnosti muva nađenih na žutim lepljivim trakama, a II tretman 10 do 14 dana kasnije

KRASTAVAC (U ZATVORENOM PROSTORU)

0,75 (7,5 ml na 100 m²)

Tretman odmah po pojavi prvih jedinki

PARADAJZ (U ZATVORENOM PROSTORU)

0,75 (7,5 ml na 100 m²)

Tretman odmah po pojavi prvih jedinki

KUPUS

0,3 – 0,5 (3 – 5 ml na 100 m²) 0,5 – 0,75 (5 – 7,5 ml na 100 m²)

U vreme polaganja jaja i pojave prvih larvi malog kupusara Nakon pojave adulta buvača

KROMPIR

0,1 – 0,125 (1 – 1,25 ml na 100 m²)

U vreme polaganja jaja i pojave prvih larvi

DUVAN

0,5 – 0,75 (5 – 7,5 ml na 100 m²)

Nakon pojave adulta

DELOVANJE:

Aktivna materija pripada grupi Diamidi, i osnovno delovanje je na receptore rianodina čime se stimuliše otpuštanje kalcijuma iz mišića insekta. Insekti nakon usvajanja preparata prestaju sa hranjenjem, parališu se i umiru u roku od 1 do 3 dana. Poseduje ovicidno i larvicidno delovanje

SPEKTAR DELOVANJA:

Namenjen je suzbijanju minera tačkastih mina (Phyllonorycter blancardella) i jabukovog smotavca (Cydia pomonella) u zasadu jabuke, trešnjine muve (Rhagoletic cerasi) u zasadu trešnje, breskvinog smotavca (Cydia molesta) u zasadu breskve i nektarina, kalifornijskog cvetnog tripsa (Frankiniella occidentalis) u zasadu nektarine, cvetojeda (Anthonomus rubi) u zasadu maline, tripsa (Thrips spp.) i lukove muve (Delia antiqua) u usevu luka, tripsa (Thrips spp.) u usevu krastavca, leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) u usevu paradajza, malog kupusara (Pieris rapae) i buvača (Phyllotreta crucifereae) u usevu kupusa, krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u usevu krompira, tripsa (Trips tabaci) u usevu duvana

PREPORUKE I NAPOMENE:

U zasadima jabuke, trešnje, breskve i nektarine, maline primena sa 1000 l/ha vode (10 l na 100 m²), a u usevima luka, krastavca, paradajza, kupusa, krompira i duvana, tretiranje obaviti sa 200 – 400 l/ha (2-4 l na 100 m²) vode. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. U svetu se preparat Exirel koristi za suzbijanje azijske mušice (Drosophila suzukii).

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “EXIREL”

Your email address will not be published. Required fields are marked