Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

JABUKA

0,06% (6 ml u 10 l vode)

Protiv minera u vreme precvetavanja BBCH skale (31 – 69 BBCH skale) Prvo: pre ubušivanja gusenica jabukonog crva u plodove. Drugo: 10 do 14 dana kasnije (u fenofazama 72 – 87 BBCH skale)

TREŠNJA

0,75 (7,5 ml na 100 m²)

U vreme pojave prvih imaga i početka zrenja (faza 81 BBCH skale)

JABUKA

0,06% (6 ml u 10 l vode)

Protiv minera u vreme precvetavanja BBCH skale (31 – 69 BBCH skale) Prvo: pre ubušivanja gusenica jabukonog crva u plodove. Drugo: 10 do 14 dana kasnije (u fenofazama 72 – 87 BBCH skale)

TREŠNJA

0,75 (7,5 ml na 100 m²)

U vreme pojave prvih imaga i početka zrenja (faza 81 BBCH skale)

BRESKVA NEKTARINA

0,06% (6 ml u 10 l vode)

Za zaštitu mladara – u fenofazama (31 – 39 BBCH) Za zaštitu plodova – u fenofazama (71 – 87 BBCH). Prvo: pre početka ubušivanja gusenice u plodove Drugo: 10 do 14 dana kasnije

NEKTARINA

0,075 – 0,1 % + 0,25% Codacide (okvašivač) (7,5 – 10 ml + 25 ml u 10 l vode)

Po pojavi jedinki tripsa – u fenofazi formiranje plodova (59 – 69 BBCH) – u fenofazi obojavanje plodova (69 – 87 BBCH)

MALINA

0,75 (7,5 ml na 100 m²)

Pre cvetanja (57 – 59 BBCH), na početku polaganja jaja i zasecanja cvetnih pupoljka

LUK (U POLJU I ZATVORENOM PROSTORU)

0,75 (7,5 ml na 100 m²)

Primena protiv tripsa – odmah po pojavi prvih jedinki Primena protiv lukove muve – u vreme leta imaga ili pri maksimalnoj brojnosti muva nađenih na žutim lepljivim trakama, a II tretman 10 do 14 dana kasnije

LUK (U POLJU I ZATVORENOM PROSTORU)

0,75 (7,5 ml na 100 m²)

Primena protiv tripsa – odmah po pojavi prvih jedinki Primena protiv lukove muve – u vreme leta imaga ili pri maksimalnoj brojnosti muva nađenih na žutim lepljivim trakama, a II tretman 10 do 14 dana kasnije

KRASTAVAC (U ZATVORENOM PROSTORU)

0,75 (7,5 ml na 100 m²)

Tretman odmah po pojavi prvih jedinki

PARADAJZ (U ZATVORENOM PROSTORU)

0,75 (7,5 ml na 100 m²)

Tretman odmah po pojavi prvih jedinki

KUPUS

0,3 – 0,5 (3 – 5 ml na 100 m²) 0,5 – 0,75 (5 – 7,5 ml na 100 m²)

U vreme polaganja jaja i pojave prvih larvi malog kupusara Nakon pojave adulta buvača

KROMPIR

0,1 – 0,125 (1 – 1,25 ml na 100 m²)

U vreme polaganja jaja i pojave prvih larvi

DUVAN

0,5 – 0,75 (5 – 7,5 ml na 100 m²)

Nakon pojave adulta

DELOVANJE:

Aktivna materija pripada grupi Diamidi, i osnovno delovanje je na receptore rianodina čime se stimuliše otpuštanje kalcijuma iz mišića insekta. Insekti nakon usvajanja preparata prestaju sa hranjenjem, parališu se i umiru u roku od 1 do 3 dana. Poseduje ovicidno i larvicidno delovanje

SPEKTAR DELOVANJA:

Namenjen je suzbijanju minera tačkastih mina (Phyllonorycter blancardella) i jabukovog smotavca (Cydia pomonella) u zasadu jabuke, trešnjine muve (Rhagoletic cerasi) u zasadu trešnje, breskvinog smotavca (Cydia molesta) u zasadu breskve i nektarina, kalifornijskog cvetnog tripsa (Frankiniella occidentalis) u zasadu nektarine, cvetojeda (Anthonomus rubi) u zasadu maline, tripsa (Thrips spp.) i lukove muve (Delia antiqua) u usevu luka, tripsa (Thrips spp.) u usevu krastavca, leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) u usevu paradajza, malog kupusara (Pieris rapae) i buvača (Phyllotreta crucifereae) u usevu kupusa, krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u usevu krompira, tripsa (Trips tabaci) u usevu duvana

PREPORUKE I NAPOMENE:

U zasadima jabuke, trešnje, breskve i nektarine, maline primena sa 1000 l/ha vode (10 l na 100 m²), a u usevima luka, krastavca, paradajza, kupusa, krompira i duvana, tretiranje obaviti sa 200 – 400 l/ha (2-4 l na 100 m²) vode. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. U svetu se preparat Exirel koristi za suzbijanje azijske mušice (Drosophila suzukii).