Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima soje i krompira

KROMPIR: u količini 1,0-1,5 l/ha (10-15 ml/100 m²), uz utrošak vode 200-400 l/ha.
Vreme primene: primenjuje se posle sadnje, a pre nicanja krompira.

SOJA: u količini 0,5-0,7 l/ha (5-7 ml/100 m²), uz utrošak vode 200-400 l/ha.
Vreme primene: primenjuje se posle setve, a pre nicanja useva.

U odnosu na korovske vrste, preparat EUGEN primenjuje se pre nicanja korova ili kada su korovi u fazi aktivnog porasta, od faze kotiledona do maksimalno razvijena četiri lista.

EUGEN ima dobru efikasnost (efikasnost >90%) u odnosu na:

  • u količini 0,5 l/ha: lubeničnjak njivski (Hibiscus trionum) i poljska gorušica (Sinapis arvensis).
  • u količini 0,7 l/ha, pored gore navedenih korova i na korove: teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), štir (Amaranthus retroflexus), pepeljuga (Chenopodium album) i dvornik ptičiji (Polygonum aviculare).
  • u količini 1,0 l/ha, pored gore navedenih korova i na korove: tušt (Portulaca oleracea).
  • u količini 1,5 l/ha, pored gore navedenih korova i na: poponac (Convolvulus arvensis), tatula (Datura stramonium) i pomoćnica (Solanum nigrum).

Zadovoljavajuću efikasnost (efikasnost 75-90%) u odnosu na:

  • u količini 0,5 l/ha: teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), štir (Amaranthus retroflexus), pepeljuga (Chenopodium album), tatula (Datura stramonium), samonikli suncokret (Helianthus annuus), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare) i pomoćnica (Solanum nigrum).
  • u količini 0,7–1,0 l/ha, pored gore navedenih korova i na korove: proso korovsko (Panicum crus-galli), boca obična (Xanthium strumarium) i sirak iz semena (Sorghum halepense).
  • u količini 1,5 l/ha, pored gore navedenih korova i na: ambrozija (Ambrosia artemisiifolia).

Slabu efikasnost (efikasnost<75%) u odnosu na:

  • u količini 0,5 l/ha: palamida (Cirsium arvense), poponac (Convolvulus arvensis), proso korovsko (Panicum crus-galli), poljska gorčika (Sonchus arvensis) i sirak iz semena i rizoma (Sorghum halepense).
  • u količini 0,7-1,0 l/ha: palamida (Cirsium arvense), poponac (Convolvulus arvensis), poljska gorčika (Sonchus arvensis) i sirak iz rizoma (Sorghum halepense).
  • u količini 0,5 l/ha: palamida (Cirsium arvense), poljska gorčika (Sonchus arvensis) i sirak iz rizoma (Sorghum halepense).

MOGUĆNOST DRUGE PRIMENE

Preparati na bazi aktivne materije metribuzin mogu se koristiti u usevima:

LUCERKA: u količini 1,0 – 1,5 l/ha.
Vreme primene: u fazi mirovanja lucerke.

PARADAJZ: u količini 0,5 – 0,7 l/ha,
Vreme primene: kod direktne setve tretira se posle setve, a pre nicanja paradajza, a kod proizvodnje iz rasada 10 – 14 dana posle rasađivanja.

MOGUĆNOST MEŠANJA

U slučaju primene u tank miksu neophodno je prethodno proveriti kompatibilnost formulacija.

EUGEN je selektivan za useve krompira i soje. Selektivnost se zasniva na brzini metabolizma u gajenim biljkama. Metribuzin inhibira proces fotosinteze usled čega dolazi do gubljenja hlorofila i karotenoida, što dovodi do potpunog sušenja korovskih biljaka. Usvaja se preko korena i preko lista.

FITOTOKSIČNOST

Ne sme se primenjivati u sortama krompira Jerla, Voran, SV77/40, SV76/48, a za nove sorte treba ispitati selektivnost. Pri nepovoljnim uslovima (niske temperature i veći sadržaj vlage u zemljištu) može izazvati kratkotrajan zastoj u porastu, eventualno hlorozu, ali bez uticaja na prinos.