Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

VINOVA LOZA

0, 4 (4 g na 100 m²)

Primena od faze 6 listova sve do 30 dana pred berbu

KROMPIR

0, 4 (4 g na 100 m²)

Primena po nicanju do 14 dana pred vađenje krompira, kada se stvore uslovi za zarazu, pre nego što su vidljivi simptomi zaraze

PARADAJZ

0, 4 (4 g na 100 m²)

Primena od pre cvetanja do 3 dana pred berbu u intervalima 8 do 10 dana

DELOVANJE:

Kombinacija dve aktivne materije, Famoksadon koji pripada grupi Imidazolinona, koji deluje preventivno i kontaktno sprečavajući formiranje zoospora tako što inhibira elektronski transport u mitohondrijama i Cimoksanila koji pripada grupi Karbamida (uree). Aktivna materija Cimoksanil ima protektivno i kurativno lokal-sistemično delovanje i inhibira sporulaciju i rast micelije.

SPEKTAR DELOVANJA:

Namenjen je suzbijanju prouzrokovača plamenjače krompira i paradajza (Phytophthora infestans), crne pegavosti paradajza (Alternaria solani), kao i prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola).

PREPORUKE I NAPOMENE:

Ne mešati ga sa preparatima alkalne reakcije, a kompatibilan sa većinom preparata neutralne i kisele reakcije. Treba ga primeniti u intervalima 8 do 10 dana, a u uslovima povoljnim za razvoj plamenjače smanjiti interval između primene na 7 dana. Zbog kurativnog delovanja Cimoksanila, preparat treba primeniti maksimalno 2 do 3 dana posle infekcije plamenjače vinove loze odnosno 1 dan posle infekcije plamenjače krompira. Utrošak vode 200 do 400 litara po hektaru.