ENER K COLOR

Klasa: Proizvodi specijalne namene

Aktivna materija: polioli (ugljeni hidrati), provitamin A (beta karotin prekursor) i betaini. Fosfor (P2O5) 10%, Kalijum (K2O) 15%, Bor (B) 0,01% , Molibden (Mo) 0,02%

Formulacija: rastvor

Pakovanje: 1l

Proizvođač: LIDA Plant Research

MBT: 2 – 3 kod voća i vinove loze

MDK: –

MDK (mg/kg): –

Karenca: OVP

Radna Karenca: do sušenja depozita (6 do 12 sati)

Plodored: –

Опис

Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

PARADAJZ, PAPRIKA, PLAVI PATLIDŽAN, KROMPIR, DINJA, LUBENICA

2,0 – 2,5 (20 – 25 ml u 10 l vode)

Od diferenciranja plodova, na svakih 15 dana u više tretmana do berbe

JABUKA, BRESKVA, NEKTARINE, KAJSIJA, ŠLJIVA, VIŠNJA, TREŠNJA, JAGODA, MALINA

2,0 – 2,5

Deset dana pred berbu (faza 85 BBCH skale), nakon 7 dana i u toku berbe.

VINOVA LOZA

2,0-2,5

Deset dana pred berbu (faza 85 BBCH skale), nakon 7 dana

DELOVANJE: utiče na metaboličke promene koje se dešavaju u plodu i određuje njegov kvalitet. Betaini povećavaju osmotski potencijal ćelije i poboljšava njihovu sposobnost da zadrže vodu. Utiče na biohemijske procese eksternog (spoljašnjeg) sazrevanja ploda: ubrzava razlaganje zelenih pigmenata (hlorofi la) pokožice ploda i zamenjuju ih narandžastim pigmenatma (karotenoida), povećava količinu ugljenih hidrata kako u novim tako i u starim listovima koji hrane plod u razvoju. U procesu unutrašnjeg sazrevanja, povećava se broj sokova, rastvorljivih šećera i smanjuje kiselost.

SPEKTAR DELOVANJA
Koristi se za ostvarenje najboljih organolepičkih osobina plodova kao što su boja, konzistencija celuloze, aroma, ukus. Povećava se veličina plodova, kao i njihova transportabilnost bez degradacije tkiva. Smanjuje broj berbi kod višegodišnjih zasada voća. Omogućava istovremen rast plodova i vegetativnih pupoljaka.

PREPORUKE I NAPOMENA:
uz proveru kompatibilnosti i preporuke proizvođača može se mešati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja i folijarnim đubrivima. Ukoliko se primenjuje po datom uputstvu, nema neželjene fitotoksičnosti. Primena prskanjem ili orošavanjem uz utrošak 600 l vode/ha za povrtarske i 800-1000 l/ha za voćarske kulture. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.