PROVERENI REKORDER MEDJU KASNIM HIBRIDIMA KUKURUZA. VRLO ROBUSNOG I VISOKOG STABLA (oko 370 cm) SA KLIPOM NA VISINI OKO 150 cm. NAJBOLJI KUKURUZ ZA SILAŽU!

  • Hibrid formira 16-18 redova zrna. Klip je izuzetno dugačak, često i preko 30 cm, pa ga komušina teško pokriva, ali mu sasušena svila pruža odličnu zaštitu, cilindričanog je oblika, zrno je u tipu žutog zubana, izuzetno krupno, duboko i teško. Vrlo je pogodan za berbu beračem.
  • Karakteristična je vrlo velika i razgranata metlica.
  • Stablo je vrlo robusno i čvrsto, otporno na poleganje i lom. Masivan korenov sistem mu omogućava odličnu otpornost na poleganje u korenu.
  • Velika biljna masa, robusna biljka i klip, čine ga gotovo idealnim za spravljanje silaže. Njegovo zrno je ukusno za stoku koja ga rado jede, naročito svinje.
  • Kao i svi hibridi njegove dužine vegetacije sporije otpušta vlagu u jesen, pa se zbog toga preporučuje ranija setva. Karakteriše ga brz i dobar rani porast i zbog toga bi setva ovog hibrida trebala započeti čim se zemlja ugreje do 10C, što je u uslovima Srbije često već krajem marta.
  • Zbog obilja polena koji proizvodi, dobro podnosi visoke temperature u vreme oprašivanja, pa je klip uglavnom odlično ozrnjen.
  • Tolerancija na sušu i na ekonomski najvažnije bolesti kod ovog hibrida je izražena.
  • Dobro reaguje na optimalno đubrenje i navodnjavanje pa mu zbog njegovog visokog genetskog potencijala rodnosti nema premca. Adaptibilan hibrid i može se gajiti na različitim tipovima zemljišta i u različitim agro-ekološkim uslovima. Najbolje rezultate postiže u ravničarskim predelima i u dolinama reka uz adekvatnu agrotehniku.
  • Preporučena gustina setve: 62 500 biljaka/hektaru (na 23 cm), na lošijim zemljištima gustinu setve prilagoditi i smanjiti broj biljaka, ali ne ispod 56 000.