PROVERENI REKORDER MEDJU KASNIM HIBRIDIMA KUKURUZA. VRLO ROBUSNOG I VISOKOG STABLA (oko 370 cm) SA KLIPOM NA VISINI OKO 150 cm. NAJBOLJI KUKURUZ ZA SILAŽU!

  • Hibrid formira 16-18 redova zrna. Klip je izuzetno dugačak, često i preko 30 cm, pa ga komušina teško pokriva, ali mu sasušena svila pruža odličnu zaštitu, cilindričanog je oblika, zrno je u tipu žutog zubana, izuzetno krupno, duboko i teško. Vrlo je pogodan za berbu beračem.
  • Karakteristična je vrlo velika i razgranata metlica.
  • Stablo je vrlo robusno i čvrsto, otporno na poleganje i lom. Masivan korenov sistem mu omogućava odličnu otpornost na poleganje u korenu.
  • Velika biljna masa, robusna biljka i klip, čine ga gotovo idealnim za spravljanje silaže. Njegovo zrno je ukusno za stoku koja ga rado jede, naročito svinje.
  • Kao i svi hibridi njegove dužine vegetacije sporije otpušta vlagu u jesen, pa se zbog toga preporučuje ranija setva. Karakteriše ga brz i dobar rani porast i zbog toga bi setva ovog hibrida trebala započeti čim se zemlja ugreje do 10C, što je u uslovima Srbije često već krajem marta.
  • Zbog obilja polena koji proizvodi, dobro podnosi visoke temperature u vreme oprašivanja, pa je klip uglavnom odlično ozrnjen.
  • Tolerancija na sušu i na ekonomski najvažnije bolesti kod ovog hibrida je izražena.
  • Dobro reaguje na optimalno đubrenje i navodnjavanje pa mu zbog njegovog visokog genetskog potencijala rodnosti nema premca. Adaptibilan hibrid i može se gajiti na različitim tipovima zemljišta i u različitim agro-ekološkim uslovima. Najbolje rezultate postiže u ravničarskim predelima i u dolinama reka uz adekvatnu agrotehniku.
  • Preporučena gustina setve: 62 500 biljaka/hektaru (na 23 cm), na lošijim zemljištima gustinu setve prilagoditi i smanjiti broj biljaka, ali ne ispod 56 000.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “DUNA FAO 700”

Your email address will not be published. Required fields are marked