DRAGON 480 SL

Категорије: ,

Опис

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usevu merkantilnog i silažnog kukuruza

Delovanje
Dragon® 480 SL je selektivni, translokacioni herbicid koji se brzo usvaja od strane korovskih biljaka. Translocira se ksilemom i floemom i u biljnom tkivu dovodi nekontrolisanog rasta, što remeti normalne funkcije u biljci i njeno potpuno propadanje. Inhibira ćelijsku deobu. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): O.

Primena
Kukuruz (merkantilni i silažni):
– 0,5 – 0,7 l/ha (5-7 ml na 100 m²)
Vreme primene:
Kukuruz u fazi 2 do 5 listova, a kada su korovi u fazi do 2-6 listova.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Ne sme se primenjivati: u usevu kukuruza sa podusevom (pasulj, bundeva i sl.), u usevu semenskog kukuruza, na vrlo slabo humoznim zemljištima (manje od 1% humusa) i kraškim područjima zbog izrazite ispirljivosti, na temperaturama iznad 25°C
→ Prilikom tretiranja sprečiti zanošenje kapi na sve susedne useve i zasade, a naročito pri visokim temperaturama.
→ Može se mešati sa preparatima na bazi bromoksinila, nikosulfurona, rimsulfurona, 2,4-D, MCPA, mekopropa, triklopira i diflufenzopira.

Aktivna materija

Dikamba 480 g/l

Formulacija

Koncentrovani rastvor (SL)

Količina primene

0,5 – 0,7 l/ha

Utrošak vode

200-400 l/ha

Karenca

Obezbeđena vremenom primene

Pakovanje

100ml, 200ml, 500ml, 1l