Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usevu merkantilnog i silažnog kukuruza

Delovanje
Dragon® 480 SL je selektivni, translokacioni herbicid koji se brzo usvaja od strane korovskih biljaka. Translocira se ksilemom i floemom i u biljnom tkivu dovodi nekontrolisanog rasta, što remeti normalne funkcije u biljci i njeno potpuno propadanje. Inhibira ćelijsku deobu. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): O.

Primena
Kukuruz (merkantilni i silažni):
– 0,5 – 0,7 l/ha (5-7 ml na 100 m²)
Vreme primene:
Kukuruz u fazi 2 do 5 listova, a kada su korovi u fazi do 2-6 listova.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Ne sme se primenjivati: u usevu kukuruza sa podusevom (pasulj, bundeva i sl.), u usevu semenskog kukuruza, na vrlo slabo humoznim zemljištima (manje od 1% humusa) i kraškim područjima zbog izrazite ispirljivosti, na temperaturama iznad 25°C
→ Prilikom tretiranja sprečiti zanošenje kapi na sve susedne useve i zasade, a naročito pri visokim temperaturama.
→ Može se mešati sa preparatima na bazi bromoksinila, nikosulfurona, rimsulfurona, 2,4-D, MCPA, mekopropa, triklopira i diflufenzopira.

Aktivna materija

Dikamba 480 g/l

Formulacija

Koncentrovani rastvor (SL)

Količina primene

0,5 – 0,7 l/ha

Utrošak vode

200-400 l/ha

Karenca

Obezbeđena vremenom primene

Pakovanje

100ml, 200ml, 500ml, 1l

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “DRAGON 480 SL”

Your email address will not be published. Required fields are marked