DKC 5068

Namenjen svim proizvođačima koji žele da postignu visoke, stabilne prinose u svim proizvodnim uslovima i na svim tipovima zemljišta. U dobrim proizvodnim uslovima sa povećanjem gustine povečava prinos. Hibrid koji dobro podnosi sušu i nepovoljne uslove dajući dobar prinos. Pored brzog otpuštanja vlage, rano i sinhronizovano cveta ostvarujući visok procenat oplodnje. Ima dobar rani porast i snažan korenov sistem.

Očekivani br. biljaka/ha u lošijim uslovima gajenja – u berbi
67000-71000
Razmak u redu, prilikom setve u lošijim uslovima gajenja (cm)
18,5-19,5
Očekivani br. biljaka/ha u optimalnim uslovima gajenja – u berbí
72000-78000
Razmak u redu, prilikom setve u optimalnim uslovima gajenja (cm)
18-19
Ocekivani br. biljaka/ha u uslovima navodnjavanja – u berbí
84000-88000
Razmak u redu, prilikom setve u uslovima navodnjavanja (cm)
15,5-16
FAO
430
Potencijal za prinos:

 10

Otpuštanje vlage:

 10

Tolerantnost na sušu:

 10

Pocetni porast:

 9

Cvrstina stabljike:

 9

Korenov sistem:
Категорије: ,