DKC 5031

Rekordan hibrid koji daje sigurnost u svim uslovima proizvodnje. Zahvaljujući sinhronizovanom cvetanju i moćnom korenovom sistemu pokazuje visoku tolerantnost i stabilnost u stresnim uslovima. Prinos je stabilan na različitim tipovima zemljišta. Namenjen za sve proizvođače koji žele sigurnost u proizvodnji zajedno sa visokim prinosima suvog zrna. Dokazan HD hibrid i u sušnim i u vlažnim uslovima. Najjača stabljika u poređenju sa ostalim DKC hibridima.

Očekivani br. biljaka/ha u lošijim uslovima gajenja – u berbi
67.000-71.000
Razmak u redu, prilikom setve u lošijim uslovima gajenja (cm)
18.5-19.5
Očekivani br. biljaka/ha u optimalnim uslovima gajenja – u berbí
72.000-78.000
Razmak u redu, prilikom setve u optimalnim uslovima gajenja (cm)
18-19
Ocekivani br. biljaka/ha u uslovima navodnjavanja – u berbí
84.000-88.000
Razmak u redu, prilikom setve u uslovima navodnjavanja (cm)
15.5-16
Preporučeni sklop
68.000-80.000
FAO
420
Potencijal za prinos:

 10

Otpuštanje vlage:

 9

Tolerantnost na sušu:

 10

Pocetni porast:

 10

Cvrstina stabljike:

 10

Korenov sistem:

 10

Категорије: ,