Način delovanja
Sistemični herbicid.

Lucerka
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 1,25 l/ha ili split aplikacija 0,63 l/ha + 0,63 l/ha Količina vode: 100-400 l/ha Kod jednokratkad je lucerka visince 5-10 cm. Kod split aplikacije prvi tretman kad je lucerka visine 5-10 cm, a drugi 7-14 dana nakon prvog.

Soja
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi Dvokratno: 0,9 + 0,9 l/ha + okvašivač Dash® (1+1 l/ha) Primenjuje se posle nicanja useva, kada je soja u fazi 1-3 trolista (faze 12-14 BBCH). Prvo tretiranje obaviti kada je većina korova u fazi od kotiledona do 4 lista (optimalno od kotiledona do 2 lista), a drugo posle 7-14 dana.