Delovanje
Cortez 480 SC je insekticid na bazi aktivne materije tiakloprid, koji je član hemijske grupe neonikotinoida. Poseduje
kontakno i digestivno delovanje na štetne insekte. Kao antagonist nikotin acetil holin receptora u centralnom nervnom sistemu, dovodi do prekida pravilnog prenosa signala u nervnim ćelijama. Klasifikacija rezistentnosti (IRAC): 4A.

Primena
• Krompir – Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata); 0,1 l/ha (1 ml na 100 m²). Tretiranjem od početka piljenja pa do trećeg larvenog uzrasta.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Zbog relativne stabilnosti na ispiranje kišom i na sunčevu svetlost Cortez 480 SC se prilično dugo zadržava na površini lista nakon tretmana, čime se omogućava kontinuirano prodiranje aktivne materije u list.
→ Cortez 480 SC ima širok spektar delovanja na: biljne vaši, belu leptirastu vaš, tripse, štetne gusenice leptira, lisne minere.
→ Maksimalan broj tretiranja u toku godine: 2 puta.

Aktivna materija

Tiakloprid 480 g/l

Formulacija

Koncentrovana suspenzija (SC)

Količina primene

0,1 l/ha

Utrošak vode

200-400 l/ha

Karenca

Krompir – 21 dana

Pakovanje

50ml, 1l