Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

JABUKA

0,016 – 0,02 % (1,6 – 2,0 ml u 10 l vode )

Za vreme polaganja jaja, pre piljenja larvi i ubušivanja u plodove

BRESKVA

0,016 – 0,02 %

Za vreme polaganja jaja, pre piljenja larvi i ubušivanja u plodove

VINOVA LOZA

0,015 – 0,018 (1,5 – 1,8 ml u 10 l vode)

Za vreme polaganja jaja, pre piljenja larvi i ubušivanja u plodove

KUKURUZ (SEMENSKI I ŠEĆERAC)

0,1 – 0,15

Za vreme polaganja jaja, pre piljenja i na početku piljenja gusenica

PARADAJZ

(2-4 ml na 100m²)

U periodu piljenja iz jaja odnosno prilikom masovnog leta u intervalima 7-10-14 dana

KUPUS

0,14 – 0,20

Za vreme polaganja jaja, a pre piljenja gusenica

KROMPIR

0,05-0,06

Na početku piljenja larvi do pojave prvih larvi L3

DELOVANJE:

Coragen® 20 SC je insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Ima ovicidno i larvicidno delovanje na sve stadijume larvi, kao i nekih adulta, posebno kod krompirove zlatice. Preparat ima i ovilarvicidno dejstvo. Deluje kontaktno i digestivno. Paraliza nastupa nakon nekoliko sati, a za potpunu kontrolu je potrebno da prođe 2 – 4 dana. Prouzrokuje aktivaciju receptora rianodina kod insekata, čime se stimuliše otpuštanje kalcijuma iz unutrašnjih depoa glatkih i poprečno prugastih mišića, izazivajući slabljenje mišićne kontrole, paralizu i na kraju, smrt insekta.

SPEKTAR DELOVANJA:

Jabukin smotavac (Cydia pomonella), miner tačkastih mina (Leucoptera scitella), miner mramornih mina (Phyllonorychter blancardella), pepeljasti grozdov moljac (Lobesia botrana), breskvin smotavac (Cydia molesta), krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata), veliki kupusar (Pieris brassicae), mali kupusar (Pieris rapae), kupusov moljac (Plutella xylostella), kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis), pamukova sovica (Helicoverpa armigera).

PREPORUKE I NAPOMENE:

preparat nije štetan za sisare, ptice, pčele i kišne gliste te predstavlja novi standard u kontroli insekata. Zbog novog mehanizma delovanja odlično suzbija populacije insekata kod kojih je registrovana snižena osetljivost u odnosu na insekticide iz drugih grupa . Da bi se obezbedio ovicidni (delovanje na jaja) efekat, neophodno je da jaja budu položena na već tretiranu površinu. Poseduje odličnu otpornost na spiranje kišom. Nova hemijska materija među inseticidima, odlično deluje ne sve Lepidoptere. Najveći procenat efikasnosti kada se oprskaju jaja pred piljenje.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CORAGEN 20 SC”

Your email address will not be published. Required fields are marked