Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača pepelnice, pegavosti lista i klasa, rđe i fuzarioze klasa pšenice

Primena
Comrade® je fungicid na bazi dve aktivne materije ciprokonazola iz klase triazola i azoksistrobina iz hemijske grupe strobilurina. Primenjuje se u:

usevu pšencice za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphae graminis), pegavosti lista i klasa (Septoria tritici), rđe (Tiletia tritici) i fuzarioze klasa (Fusarium spp.) tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma, a pre sticanja uslova za širenje oboljenja u dozi od 0,5-1 l/ha;

usevu ječma za suzbijanje pepelnice (Blumeria graminis f. sp. tritici) i mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres) tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma, a pre sticanja uslova za širenje oboljenja u dozi od 0,5-1 l/ha.

 

Aktivna materija

ciprokonazol 80 g/l + azoksistrobin 200 g/l

Formulacija

koncentrovana suspenzija (SC)

Količina primene

0,5 – 1 l/ha

Utrošak vode

200-400 l/ha

Karenca

45 dana pšenica i ječam

Pakovanje

1l