Način delovanja

Caramba pruža visoku sigurnost u pogledu delovanja. Vrlo brzo prodire u biljku. U roku od 30 minuta aktivna materija dospeva baš tamo gde je potrebno. Za to je pre svega zaslužna sama formulacija preparata. Zato Caramba i pri vremenskim uslovima sa mnogo padavina deluje sigurno i dugotrajno.

Mogućnost mešanja

Mešanje sa folijarnim đubrivima nije dopušteno pre fenofaze prvog kolenca pšenice (BBCH 31)