Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

VINOVA LOZA

0,2% (20 g u 10 l vode)

Tretiranje preventivno, od razvijena 3 lista do pojave šarka bobica (13-81 BBCH skale) u intervalima 7 do 10 dana

JABUKA

0,2% (20 g u 10 l vode)

Preventivna tretiranja od fenofaze mišjih uši (faze 10 BBCH skale)

DELOVANJE:

Captan 80 WG inhibira procese disanja. Gljive ne razvijaju rezistentnost prema ovoj aktivnoj materiji.

SPEKTAR DELOVANJA:

Fungicid sa nesistemičnim protektivnim delovanjem. Namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola).

PREPORUKE I NAPOMENE::

Ne sme se primenjivati u zasadu jabuka sorte Crveni delišes i kruške Anžuj. Pripremljena suspenzijavse mora utrošiti u roku od dva sata od pripreme. Može biti fitotoksičan ako se na višim temperaturama meša sa insekticidima na bazi Dimetoata. Ne meša se sa Bordovskom čorbom, EC i uljnim formulacijama i insekticidima kisele reakcije. Neškodljiv je za korisnu entomofaunu, pa se preporučuje u integralnoj zaštiti. Koristi se, takode, i za poboljšanje obojenosti plodova i sprečavanje skladišnih oboljenja. Naročito pogodan za saniranje posledica grada kod plodova, gde u kombinaciji sa aminokiselinama pospešuje njihovo zaceljenje.