CANTUS

Naziv Cantus®
Formulacija vododisperzibilne granule (WG)
Aktivna materija 500 g/kg Boskalid
Категорије: ,

Опис

Način delovanja

Rast i razvoj gljivice sprečava se na dva načina:

– blokira se prenos elektrona u mitohondriju, odnosno gljivici se oduzima energija potrebna za život

– onemogućava se proizvodnja neophodnih životnih elemenata za razmenu materije.

Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno

Mogućnost mešanja

 

Ne sme se mešati sa uljanim preparatima i insekticidima na bazi dimetoata, malationa i hlorpirifosa.