Način delovanja

Rast i razvoj gljivice sprečava se na dva načina:

– blokira se prenos elektrona u mitohondriju, odnosno gljivici se oduzima energija potrebna za život

– onemogućava se proizvodnja neophodnih životnih elemenata za razmenu materije.

Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno

Mogućnost mešanja

 

Ne sme se mešati sa uljanim preparatima i insekticidima na bazi dimetoata, malationa i hlorpirifosa.