Način delovanja
Prilikom tretiranja treba sprečitl zanošenle kapi na sve susedne useve i zasade, izuzev strnih žita i kukuruza.

Mogućnost mešanja
Može se mešati sa preparatima na bazi nikosulfurona, dimetenamida, sulkotriona i atrazina

Kukuruz šećerac
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Širokolisni korovi 0,3 – 0,4 kg/ha uz dodatak 1 l/ha okvašivača Dash Primenjuje se od 6 lista kukuruza ili kada su korovi u fazi od 2-6 listova jednom, na istoj površini u istoj godini

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CALLAM”

Your email address will not be published. Required fields are marked