NAČIN DELOVANJA:
Biscaya je sistemični insekticid koji deluje kontaktno i digestivno na insekte koji grizu ili se hrane sisanjem biljnih sokova. Aktivna supstanca ovog preparata – tiakloprid, deluje kao agonist nikotinskih receptora acetilholina i na taj način remeti prenos nadražaja u nervnom sistemu štetnih insekata.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:
Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

PRIMENA:
Preparat se primenjuje u usevima:
1) Uljane repice, za suzbijanje repičinog sjajnika (Meligethes aeneus), u količini primene 0,3 l/ha (3 ml/100 m2), tretiranjem u vreme pojave imaga, kada je glavna cvast vidljiva ali još uvek zatvorena do otvaranja prvih cvetova (faze 55 – 60 VVSN skale);

2) Pšenice, za suzbijanje žitne pijavice (Oulema melanopus) u količini primene 0,2 l/ha (2 ml/100 m2), tretiranjem u vreme pojave larvenih stadijuma;

3) Lucerke, za suzbijanje lucerkine bube (Phytodecta fornicate) u količini primene 0,3 l/ha (3 ml/100 m2), tretiranjem u vreme pojave imaga;

4) Suncokreta, za suzbijanje biljnih vaši (Aphididae) u količini primene 0,15 l/ha (1,5 ml/100 m2), tretiranjem na početku formiranja kolonija;

5) Graška, za suzbijanje biljnih vaši (Aphididae) u količini primene 0,3 l/ha (3 ml/100 m2), tretiranjem na početku formiranja kolonija.

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2 – 4 l / 100 m2).

Broj tretiranja u toku godine: pšenica – jednom; uljana repica, suncokret, lucerka, grašak – 2 puta na istoj površini.

KARENCA:
(vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): uljana repica i suncokret – 30 dana; lucerka – obezbeđena vremenom primene; pšenica – 21 dan; grašak – 7 dana.

RADNA KARENCA:
(vreme u kom nije dozvoljen rad u polju i zaštićenom prostoru nakon tretmana): 1 dan.

NAPOMENE:
– pre primene u mešavini sa drugim preparatima, treba napraviti probu mešanja;

– moguće je mešanje sa preparatima na bazi deltametrina, beta – ciflutrina, izotianila;

– nakon primene preparata Biscaya tokom vegetacije, ne primenjivati preparate na bazi imidakloprida, acetamiprida, tiametoksama i ostalih jedinjenja iz grupe neonikotinoida.