NAČIN DELOVANJA:
Betanal AM 11 NEW se usvaja preko listova. Aktivne materije fenmedifam i desmedifam se kreću akropetalno (naviše) i ometaju transport elektrona u procesu fotosinteze. Selektivnost preparata Betanal AM 11 NEW se zasniva na efikasnoj degradaciji aktivnih materija procesom hidrolize i konjugacije u biljkama šećerne repe. Za razliku od šećerne repe, ovi procesi se ne odvijaju u korovskim biljkama.
PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE
Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.
PRIMENA:
– dvokratno: 1,5 + 1,5 l/ha – prvo tretiranje, kada je repa u fazi 2-4 lista (faze 12-14 BBCH skale), a većina korova u fazi 2 lista i drugo tretiranje 7-10 dana kasnije, kada je većina korova još u fazi 2 lista;

– trokratno: 1 + 1 + 1 l/ha – prvo tretiranje, kada je većina korova u fazi kotiledona, bez obzira na fazu porasta šećerne repe, drugo i treće tretiranje: u razmaku 5-10 dana, sa svakom novom pojavom korova;

Utrošak vode: 200-400 l/ha.

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom, ili u split aplikaciji dva ili tri puta.

SPEKTAR DELOVANJA
Jednogodišnji širokolisni korovi: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), čistac jednogodišnji (Stachys annua), gorušica poljska (Sinapis arvensis), kereće grožđe (Solanum nigrum), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), poponac njivski (Convolvulus arvensis), tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris), tatula obična (Datura stramonium), štir obični (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (Amaranthus blitoides).
MEŠANJE SA DRUGIM PESTICIDIMA
– može se mešati sa preparatima na bazi etofumesata (Nortron Super), klopiralida, metamitrona, triflusulfuron-metila, fenoksaprop-p-etila (Furore Super);

– pre primene u mešavini sa drugim preparatima napraviti probu mešanja.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
91 dan za šećernu repu.
NAPOMENE
– preporučuje se primena kada su temperature ispod 25 °C;

– kada je šećerna repa u stresu (napad štetočina, duži period hladnog i kišovitog vremena, mraz, velika temperaturna kolebanja, neodgovarajuća dubina setve itd.) sačekati sa tretiranjem 1 – 3 dana;

– za vreme tretiranja, lišće bi trebalo da bude suvo.