Problemi koje možete rešiti

 • Proso korovsko

  Echinochloa-crus-gall image
 • Pomoćnica obična

  Herbicides Pattern Image
 • Tatula obična

  Herbicides Pattern Image
 • Pepeljuga obična

  Chenopodium-album image
 • Štir obični

  Amaranthus-retroflexus image
 • Sirak divlji iz semena

  Sorghum-halepense image

 

 

ŠEĆERNA REPA

U usevu šećerne repe se primenjuje dvokratno:
1) prvo tretiranje izvršiti kada je šećerna repa u fazi 2-3 razvijena lista, a korovi u fazi 2-4 razvijena lista
 • Količina primene:
-samostalno: 1 l/ha
-u kombinaciji: Belvedere® Forte 400 SC + Goltix® Gold: 1 l/ha + 2 l/ha
2) drugo tretiranje izvršiti kada su korovi ponovo nikli pa do 2 razvijena lista, bez obzira na uzrast šećerne repe
 • Količina primene:
-samostalno: 1 l/ha
-u kombinaciji: Belvedere® Forte 400 SC + Goltix® Gold: 1 l/ha + 2 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/h
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom u dvokratnom tretmanu
 • Karenca: 91 dan za šećernu repu