NAČIN DELOVANJA:
Preparat Ascra pripada fungicidima stvorenim jedinstvenom Xpro tehnologijom, čija posebnost se ogleda u spoju aktivnih materija različitih načina delovanja. Ovakav spoj tri aktivne materije daje fungicid koji je aktivan na površini biljke, usvaja se kutikulom, prodire u tkivo lista, ima translaminarno delovanje i na kraju, pokazuje punu sistemičnost kroz ksilem. Ovakvo ponašanje daje fungicidu Ascra Xpro i preventivna i kurativna svojstva. Preparat Ascra Xpro sadrži tri aktivne materije: biksafen, fluopiram i protiokonazol. Biksafen i fluoropiram deluju tako što blokiraju dejstvo enzima sukcinat dehidrogenaze (SDHI) čime se zaustavlja proces disanja u ćelijama gljiva. Ove dve aktivne materije snažno deluju na početne faze infekcije, klijanje spora i njihovo izduživanje. Protiokonazol deluje sistemično, kao inhibitor biosinteze ergosterola u ćelijskim membranama. Sprečava razvoj micelije i pokazuje izraženo kurativno delovanje.
PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:
Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.
PRIMENA:
Ascra Xpro koristi se u usevima pšenice i ječma, za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Blumeria graminis) i paleži klasa (Fusarium spp.); u usevu pšenice koristi se za suzbijanje prouzrokovača sive pegavosti lista (Septoria ssp.) i rđe (Puccinia ssp.), a u ječmu za suzbijanje prouzrokovača mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres). Količina primene je 0,9 – 1,2 l/ha (9-12 ml na 100 m²) tokom vegetacije, od vlatanja do početka cvetanja (faze 30-61 VVSN skale), uz utrošak vode od 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m²). Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je dva puta tokom godine u pšenici, odnosno jednom u ječmu.
KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
obezbeđena vremenom primene.
MEŠANJE SA DRUGIM PESTICIDIMA:
Može se mešati sa velikim brojem sredstava za zaštitu bilja, ali se pre mešanja preporučuje prethodna provera kompatibilnosti.
NAPOMENE:
Prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju površinskih voda (vodotoka, jezera, izvorišta vodosnabdevanja), tretirajući najmanje 20 m udaljeno od njih. za suzbijanje bolesti lista (rđe, pegavosti, pepelnica…), količina primene od 1,0 l/h je sasvim dovoljna. Kada su u pitanju bolesti klasa ići sa maksimalnom količinom preparata.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ASCRA XPRO”

Your email address will not be published. Required fields are marked