FAO 600

OPIS HIBRIDA

  • AS 170 SILAŽ pripada istom tipu lisnatih silažnih hibrida kukuruza kao i AS 160 SILAŽ.
  • AS 170 SILAŽ cveta nešto kasnije u odnosu na AS 160 SILAŽ, što će proizvođačima omogućiti da produže optimalno vreme za spremanje silaže setvom oba hibrida.

PREPORUKA

  • Gustina setve je od 65.000 do 70.000 biljaka/ha (20-22 cm u redu). Gustinu setve obavezno prilagoditi uslovima proizvodnje.
  • Izbegavati setvu na peskovitim zemljištima bez navodnjavanja.
  • Tretirajte ga kao NAJVAŽNIJI USEV na Vašoj farmi.

PREPORUČENI SKLOP

Preporučena gustina gajenja u lošijim uslovima je od 61.000 do 64.000 biljaka/ha, u optimalnim uslovima od 65.000 do 68.000 biljaka/ha, a u uslovima navodnjavanja od 69.000 do 72.000 biljaka/ha.