Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu suncokreta|

Delovanje
ADISEO® 960 EC je selektivni sistemični (translokacioni) herbicid iz grupe hloracetamida. Korovske biljke ga apsorbuju korenom i izdancima. Mehanizam delovanja mu se zasniva na inhibiciji ćelijske deobea. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): K3

Primena
Suncokret:
– 1 l/ha, na humoznim zemljištima (3-5% humusa), posle setve, a pre nicanja useva i korova.
– 1,2 l/ha, na humoznim zemljištima (više od 5% humusa), posle setve, a pre nicanja useva i korova.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Može se koristiti i u usevu kukuruza, soje i šećerne repe.
→ U slučaju prevremenog preoravanja, na tretiranoj površini najmanje 6 meseci od tretiranja ne smeju se sejati jara žita i drugi uskolisni usevi. Na tretiranim površinama mogu se odmah sejati kukuruz, grašak, soja i pasulj.
→ 6 meseci nakon primene mogu se sejati paradajz, ozima pšenica, ozimi ječam i lucerka.
→ 12 meseci nakon primene mogu se sejati paprika, luk, krastavac i strna žita.

Aktivna materija S-metolahlor 960 g/l
Formulacija Koncentrat za emulziju (EC)
Utrošak vode 200-400 l/ha
Karenca Obezbeđena vremenom
primene
Pakovanje 250 ml, 1l

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ADISEO”

Your email address will not be published. Required fields are marked