SREDNJE – RANI HIBRID KUKURUZA, VRHUNSKIH PRINOSA ZA SVOJU GRUPU ZRENJA. STABLO JE SREDNJE VISINE (oko 270 cm) SA NISKO POSTAVLJENIM KLIPOM (oko 110 cm).

  • Hibrid formira 16 – 18 redova zrna na klipu koji je cilindričan i zdrav. Zrno je u tipu žutog zubana, vrlo krupno i teško. Klip odlično završava. Vrlo visok randman zrna. Pogodan i za berbu kombajnom i za berbu beračem.
  • Stablo je izuzetno čvrsto i savitljivo, otporno na poleganje.
  • Izvanredno otpušta vlagu iz zrna na jesen u momentu berbe. Po ovoj osobini je jedan od najboljih u svojoj grupi zrenja.
  • Tolerantan na stresne uslove, sušu i na skoro sve ekonomski važne bolesti kukuruza. Prilagodljiv hibrid, može se gajiti na različitim tipovima zemljišta i u različitim agro-ekološkim uslovima. Preporučuje se tamo gde se primenjuje intezivna agrotehnika, jer vrlo dobro reaguje na povoljne uslove, kada daje vrhunske prinose zbog svog visokog genetskog potencijala rodnosti. Može se gajiti u svim područijma u Srbiji, od ravničarskih pa do brdskih, sve do nadmosrske visine od 800 metara.
  • Prednost mu je što se može brati ranije od drugih hibrida, a po prinosu često premašuje hibride kasnije vegetacije. Ova njegova osobina omogućava raniju pripremu zemljišta na jesen.
  • Preporučena gustina setve: 74 000 biljaka/hektaru (na 19 cm), na lošijim zemljištima gustinu setve prilagoditi i smanjiti broj biljaka, ali ne ispod 65 000.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ZEROS FAO 360”

Your email address will not be published. Required fields are marked