Nesistemični insekticid i akaricid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, za suzbijanje crvene voćne grinje i običnog paučinara

Delovanje
WIDYA® 240-SC deluje kontaktno i digestivno. Aktivna materija spirodiklofen deluje inhibicijom sinteze lipida. Pripada novoj hemijskoj grupi – tetranične kiseline. Klasifikacija rezistentnosti (IRAC): 23

Primena
Jabuka:
– Crvena voćna grinja (
Panonychus ulmi) i običan paučinar (Tetranychus urticae); 0,4 – 0,6 l/ha, po pojavi prvih pokretnih formi grinja (3-5 odraslih jedinki), posle cvetanja (BBCH 69) i kasnije tokom vegetacije.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ 
WIDYA® 240-SC ima sporije startno delovanje, prvi efekti su vidljivi nakon 10 dana, a puno dejstvo posle dve nedelje.
→ Snažno se veže za površinu lista, zbog čega ima duže delovanje.
→ Deluje na sve stadijume štetnih grinja.
→ Može se uspešno primeniti i za suzbijanje eriofidnih grinja u zasadu maline i vinove loze i kruškine buve u zasadu kruške.
→ Maksimalan broj tretiranja u toku godine je 1 put.

Aktivna materija

Spirodiklofen 240 g/l

Formulacija

Koncentrovana suspenzija (SC)

Utrošak vode

1000 l/ha

Karenca

14 dana

Pakovanje

50 ml, 100 ml, 500 ml