NAČIN DELOVANJA:

Velum Prime sa svojom aktivnom materijom donosi potpuno nov mehanizam delovanja kada su u pitanju nematode. Mesto delovanja fluopirama u organizmu nematoda su ćelijske mitohondrije. Kada aktivna materija dospe do mesta delovanja, ona dovodi do sprečavanja stvaranja SQR enzima i na taj način remeti ključni deo lanca disanja (kompleks II). Nematode poprimaju oblik igle i prestaju sa kretanjem što dovodi do njihovog uginuća.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:

Primena preparata Velum Prime može biti trojaka – kap po kap kroz sistem za navodnjavanje, zalivanjem svake pojedinačne biljke i prskanjem zemljišta (otvorene brazde). Sama priprema rastvora, ako se uopšte pravi, zavisi od načina primene, ali uopšteno govoreći podrazumeva razblaženje određenom količinom vode.

PRIMENA:

Velum Prime koristi se u proizvodnji povrća u zatvorenom prostoru, u zasadima paradajza, plavog patlidžana i paprike, za suzbijanje nematoda korenovih gala (Meloidogyne spp.); u zasadima tikvice, dinje, lubenice, bundeve krastavca i kornišona za suzbijanje nematoda korenovih gala (Meloidogyne spp.);
Količina primene je 0,375-0,625 l/ha (3,75 – 6,25 ml na 100 m²). Prvi tretman treba izvršiti 1-3 dana pre rasađivanja, a drugi 15-30 dana posle rasađivanja. Utrošak vode je od 2000-6000 l/ha (20-60 l na 100 m²) kroz zatvoreni sistem za navodnjavanje.
Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je dva puta tokom godine, sa intervalom od 10 dana između tretmana.

MEŠANJE SA DRUGIM PESTICIDIMA:

Velum Prime nije potrebno, i ne preporučuje se mešanje sa drugim sredstvima za zaštitu bilja.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):

paradajz, plavi patlidžan, paprika, tikvica, dinja, lubenica i bundeva – 3 dana
krastavac i kornišon – 1 dan

NAPOMENE:

– Pored osnovnog, nematicidnog delovanja, Velum Prime ispoljava snažno, dodatno fungicidno dejstvo. Njegova rana primena može pružiti zaštitu povrtarskih useva od pepelnice u trajanju od 30-60 dana.
– Velum Prime se prvenstveno primenjuje kao nematocid za suzbijanje nematoda korenovih gala u povrtarsatvu. Bez obzira na svoje fungicidno delovanje, ovaj preparat ne sme se koristiti isključivo kao fungicid. U slučajevima kada nije registrovana pojava štetnih nematoda korenovih gala ili kada ne postoji rizik od njihove pojave, zaštitu od pepelnice vršiti drugim sredstvima za zaštitu bilja.
– Velum Prime traži vlagu radi aktivacije tako da se mora primeniti sa odgovarajućom količinom vode
– Velum Prime je prvi nematocid koji radi povoljnog toksikološkog i ekotoksikološkog profila i primene u količinama koje su desetak puta manje od dosadašnjih proizvoda za istu namenu, predstavlja minimalnu opasnost za operatera i životnu sredinu.