TOPAS 100 EC

FUNGICID

SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA

Aktivna materija:
Formulacija:
Koncentrat za emulziju (EC)

Pun pogodak protiv pepelnice!

TOPAS® 100 EC je sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha)

Način delovanja:
TOPAS® 100 EC je sistemični fungicid na bazi penkonazola. Penkonazol je aktivna materija iz gurpe triazola, koju odlikuje sposobnost da brzo prodire u biljno tkivo, zbog  čega je izuzetno otporan na spiranje kišom. Kreće se translaminarno, što mu omogućava da se ravnomerno raspoređuje unutar biljaka ubrzo nakon tretmana. Primenjuje se preventivno i u ranim postinfekcionim tretmanima, kada zaustavlja dalje širenje infekcije i prodiranje patogena u biljno tkivo.

Категорије: ,

Опис

Usev Patogeni koje suzbija Količina primene Vreme primene Karenca
Jabuka Pepelnica (Podosphaera leucotricha)

0,025%

Tokom vegetacije, preventivno ili po sticanju uslova za pojavu i razvoj oboljenja.

21 dan

Vinova loza Pepelnica (Uncinula necator)

0,025%

Tokom vegetacije, preventivno ili po sticanju uslova za pojavu i razvoj oboljenja.

35 dana

Mogućnost mešanja:

Može se mešati sa fungicidima na bazi kaptana i dinokapa. Zbog rezistentnosti sredstvo ne primenjivati alternativno sa sredstvima na bazi triazola, kao ni sličnim jedinjenjima istog mehanizma delovanja.