Usev Patogeni koje suzbija Količina primene Vreme primene Karenca
Jabuka Pepelnica (Podosphaera leucotricha)

0,025%

Tokom vegetacije, preventivno ili po sticanju uslova za pojavu i razvoj oboljenja.

21 dan

Vinova loza Pepelnica (Uncinula necator)

0,025%

Tokom vegetacije, preventivno ili po sticanju uslova za pojavu i razvoj oboljenja.

35 dana

Mogućnost mešanja:

Može se mešati sa fungicidima na bazi kaptana i dinokapa. Zbog rezistentnosti sredstvo ne primenjivati alternativno sa sredstvima na bazi triazola, kao ni sličnim jedinjenjima istog mehanizma delovanja.