Problemi koje možete rešiti

 • Vijušac njivski

  Herbicides Pattern Image
 • Ljubičica šarena

  Herbicides Pattern Image
 • Nana divlja

  Herbicides Pattern Image
 • Vodopija obična

  Herbicides Pattern Image
 • Lipica teofrastova

  Abutilon image
 • Kopriva obična

  Herbicides Pattern Image
 • Detelina bela

  Herbicides Pattern Image
 • Bokvica velika

  Herbicides Pattern Image
 • Lucerka

  Herbicides Pattern Image
 • Gorčika obična

  Herbicides Pattern Image
 • Čestoslavica persijska

  Herbicides Pattern Image
 • Jabuka vučja

  Herbicides Pattern Image
 • Ivanjsko cveće belo

  Herbicides Pattern Image
 • Ljutić puzeći

  Herbicides Pattern Image
 • Stisnuša kravlja

  Herbicides Pattern Image
 • Kopriva mrtva

  Herbicides Pattern Image
 • Suncokret samonikli

  Herbicides Pattern Image
 • Pomoćnica obična

  Herbicides Pattern Image
 • Tatula obična

  Herbicides Pattern Image
 • Pepeljuga srcolisna

  Herbicides Pattern Image
 • Štir obični

  Amaranthus-retroflexus image
 • Poponac njivski

  Convolvulus arvensis image
 • Graori

  Herbicides Pattern Image
 • Dvornik ptičji

  Herbicides Pattern Image
 • Dimnjača obična

  Herbicides Pattern Image
 • Ambrozija pelenasta

  ambrozija image
 • Mišjakinja obična

  Herbicides Pattern Image
 • Dvornik veliki

  Herbicides Pattern Image
 • Broćika lepuša

  Galium-aparine image
 • Pepeljuga obična

  Chenopodium-album image

 

 

VOĆE I VINOVA LOZA

U zasadima voća i vinove loze se primenjuje kada su korovi u fazi intezivnog porasta (početak cvetanja):
 • Količina primene: 1,5-2 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom
 • Karenca: obezbeđena vremenom primene za voće i vinovu lozu

STRNA ŽITA

U usevu strnih žita se primenjuje:

1. Samostalno
 kada su usevi u fazi 3 razvijena lista pa do pojave zastavičara
a) u ozimim žitima se primenjuje u količini:
 • 0,4 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti,
 • 0,8 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti;
 b) u jarim žitima se primenjuje u količini:
 • 0,6-0,8 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti,
 • 0,8-0,12 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti;
2. U kombinaciji sa herbicidom Laren® max PX
se primenjuje kada su usevi u fazi 2 razvijena lista pa do pojave zastavičara
 • Količina primene: 400-500 ml/ha Tomigan®  + 15 g/ha Laren® max PX
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom
 • Karenca: obezbeđena vremenom primene za strna žita

KUKURUZ

U usevu kukuruza se primenjuje kada je usev u fazi 3-6 razvijenih listova.
 • Količina primene: 0,8 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom
 • Karenca: obezbeđena vremenom primene za kukuruz

PAŠNJACI

Na pašnjacima se primenjuje kada su korovi u fazi intenzivnog porasta (početak cvetanja).
 • Količina primene: 1-1,5 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom