Nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem protiv prouzrokovača plamenjače krompira i čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke

Primena
u zasadu jabuke za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia inaequalis), u količini od 2-2,5 kg/ha (20-25g na 100m2), pre ostvarivanja uslova za zaraze, počev od fenofaze ”mišije uši”;

u usevu krompira za suzbijanje prourokovača plamenjače (Phytophthora infestans) u količini od 2-2,5 kg/ha (20-25g na 100m2 ) u vreme kada se ostvare uslovi za pojavu zaraze, a najkasnije po pojavi prvih simptoma.

 

Aktivna materija

mankozeb 750g/kg

Formulacija

vododisperzibilne granule (WDG)

Utrošak vode

600–1000 l/ha (vinova loza), 400-600 l/ha (krompir), 800-1000 l/ha (jabuka)

Karenca

14 dana za krompir, 21 dan za jabuku

Pakovanje

1kg, 25kg