Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

PŠENICA

50 ml na 100 kg semena

U procesu dorade semena

DELOVANJE:

Tebukon 60 FS je sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za tretiranje semena strnih žita u uređajima za vlažno tretiranje semena

SPEKTAR DELOVANJA:

Prouzrokvača glavnice pšenice –Tilletia spp., 

PREPORUKE I NAPOMENE:

Pre mešanja sa drugim preparatima potrebno je proveriti kompatibilnost između preparata. Seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi i životinja, a tokom setve ne sme ostati na površini zemlje. Pre postupka tretiranja semena, preparat pomešati sa 700 ml vode.