Klasa:Insekticidi
Opis:Insekticid sa kontaktnim i translaminarnim delovanjem, za suzbijanje zelene breskvine vaši u usevima paprike i paradajza i zelene vaši u zasadu jabuke.
Proizvođač:Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije:Flonikamid
Formulacija:vododisperzibilne granule
Delovanje:Flonikamid je insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem koji pripada grupi piridimkarboksamida. Pripada grupi modulatora hordotonalnih organa kod insekata (IRAC: 9C). Delovanjem na hordotonalne (čulne) organe, dolazi do dezorijentacije insekata, pri čemu stilet postaje nefunkcionalan, prestaje ishrana i dolazi do uginuća nakon nekoliko dana usled izgladnjivanja (,,anti-feeding’’). Specifičan mehanizam delovanja onemogućava razvoj ukrštene rezistentnosti sa insekticidima za istu namenu. U biljkama se kreće translaminarno i akropetalno. Jedan sat od usvlajanja pokazuje kontaktno i digestivno delovanje, a nakon dva do pet dana dolazi do uginuća štetnog insekta usled izgladnjivanja.
Karenca:1 dan – paradajz,5 dana – paprika,21 dan – jabuka
Koncentracija:0,06-0,14 kg/ha
Primena:paradajz, paprika, jabuka
Pakovanje:1,4 g, 14 g, 140 g