• Artesian hibrid visokog potencijala prinosa
  • Stabilan hibrid koji odlično podnosi i nešto sušnije uslove proizvodnje
  • Posebna preporuka i za intenzivnu proizvodnju sa sklopovima preko 70 000 biljaka (u žetvi/ha)
  • Formira odlično razvijen korenov sistem i čvrsto stablo
  • Adaptiran na različite uslove i tehnologije proizvodnje
  • Formira kompaktne, uvek dobro završene klipove za izuzetno zdravim zrnom
  • Klipovi sa 16-18 redova zrna
  • Izuzetno dobro otpušta vlagu