Proizvod NPK 12:12:17+ 2% Mg + 14% S + 0,2% B + 0,1% Zn predstavlja kompleksno neorgansko čvrsto mineralno đubrivo koje sa specifičnim odnosom hraniva omogućava izbalansiranu ishranu velikom broju biljnih vrsta na svim tipovima zemljišta. Posebnu vrednost ove formulacije čine dodatni sekundarni makro i mikroelementi koji upotpunjuju ishranu biljaka tokom cele vegetacije osiguravajući visoke prinose i izuzetan kvalitet proizvoda.

Preporučena primena:
 • Povrće500 – 1200 kg/ha
 • Paradajz500 – 950 kg/ha
 • Krompir700 – 1200 kg/ha
 • Mrkva450 – 750 kg/ha
 • Luk500 – 750 kg/ha
 • Voće400 – 1000 kg/ha
 • Jagoda600 – 100 kg/ha
 • Borovnica450 – 750 kg/ha
 • Vinova loza450 – 750 kg/ha
Razlozi za primenu:
 • Svaka granula sadrži potpuno isti odnos hraniva
 • Azot (N) u amonijačnoj formi i direktno se usvaja i ugrađuje u organsku materiju biljke, a ujedno je i otporniji na gubitke ispiranjem
 • Fosforna komponenta (P) visoke vodotopivosti u pogodnom obliku za usvajanje
 • Kalijum (K) je u sulfatnom obliku (SOP), što proizvod čini odličnim rešenjem za primenu u usevima osetljivim na hlor (Cl)
 • Odlično rešenje za biljne vrste koji imaju naglašenu potrebu za kalijumom
 • Kalijum (K) u formulaciji doprinosi boljoj tolerantnosti biljaka na stresne uslove, efikasnijem regulisanju vodnog bilansa i prometa ugljenih hidrata i omogućava postizanje visokog i kvalitetnog prinosa
 • Prisustvo sumpora (S) utiče na sintezu proteina, stimuliše enzimsku aktivnost biljaka, a ujedno je ključan u metabolizmu azota (N)
 • Prisustvo cinka (Zn) pospešuje sintezu biljnih hormona (auksina), hlorofila kao i ugljenih hidrata dok prisustvo bora (B) poboljšava oplodnju i utiče na aktivnost nitrat-reduktaze