NP 20:20 + 14 % S je neorgansko, čvrsto, kompleksno mineralno đubrivo. Sadrži azot i fosfor, upotpunjeno prisustvom sekundarnog elementa sumpora.
Primenjuje se u velikom broju kultura, a naročito se preporučuje za ishranu ozimih strnina. Unošenjem azota u jesen obezbeđujemo veću aktivnost mikroorganizama i ubrzavamo proces mineralizacije organske materije.

Preporučena primena:
 • Pšenica250 – 350 kg/ha
 • Ječam200 – 350 kg/ha
 • Raž200 – 400 kg/ha
 • Kukuruz250 – 400 kg/ha
 • Suncokret250 – 400 kg/ha
Razlozi za primenu:
 • Maksimalna dostupnost neophodnih hranljivih elemenata za rast i razvoj biljke
 • Odličan odnos azotne (N) i fosforne (P) komponente za startnu primenu
 • Prisustvo sumpora (S) utiče na sintezu proteina, stimuliše enzimatsku aktivnost biljaka, ali je ključan i u metabolizmu azota u biljkama
 • Dobra iskorišćenost fosfora (P) u vegetacionom periodu.
 • Ubrzava proces mineralizacije organske materije
 • Omogućava biljkama visoku adaptibilnost na nepovoljne vremenske uslove