NPK 15:15:15 + 11% S je neorgansko, čvrsto, kompleksno đubrivo koje sadrži neophodne makroelemente-azot (N), fosfor (P) i kalijum (K), kao i sekundarni makroelement – sumpor (S).

Može se primenjivati u velikom broju kultura zbog ujednačenog odnosa hraniva. Preporučuje se pre svega na zemljištima koja su podjednako obezbeđena sa fosforom i kalijumom. Đubrivo se može upotrebljavati u jesen, pred osnovnu obradu ili u prolećnom periodu.

Preporučena primena:

 • Pšenica250 – 450 kg/ha
 • Kukuruz250 – 450 kg/ha
 • Suncokret200 – 400 kg/ha
 • Soja200 – 400 kg/ha
 • Ječam250 – 400 kg/ha
 • Šećerna repa400 – 700 kg/ha
 • Povrće400 – 800 kg/ha
 • Voće300 – 600 kg/ha
Razlozi za primenu:
 • Svaka granula se odlikuje izbalansiranim odnosom hranljivih sastojaka
 • Omogućen ujednačen porast biljaka u prvim fazama razvoja
 • Veća iskorišćenost fosfora (P) tokom vegetacije
 • Sadrži sumpor (S) koji učestvuje u brojnim fiziološkim procesima u biljakama (ulazi u građu enzima, proteina, vitamina i aromatičnih materija)
 • Ubrzava proces mineralizacije organske materije
 • Jedinstven kvalitet proizvoda