COMPLEX 20/20 +7SO₃+Zn je NP đubrivo sa uravnoteženim sadržajem azota i fosfora, obogaćeno sumporom i cinkom.
PREPORUKE ZA PRIMENU
Ovaj NP proizvod se može koristiti za sve ratarske useve, posebno za kukuruz kao đubrivo za direktno nanošenje i pogodan je za intenzivne pašnjake. Takođe je idealan dodatak stajskim đubrivima i kalijumovim đubrivima.

Veličina granule:

3,3-4,1 mm

Gustina:

1050 kg/m³

Boja:

Grei

Poreklo:

Linz

BENEFICIJE
  • Izuzetne fizičke karakteristike obezbeđuju stabilnost tokom skladištenja i rukovanja
  • Hranljive materije su prisutne, uglavnom, u obliku rastvorljivom u vodi i lako su pristupačne biljkama
  • Lako rastvorljive hranljive materije čak i u vlažnom zemljištu
  • Lako se primenjuje