Elixir Supreme 12-11-18 + 3% MgO + 14% S +0,01% B + 0,02% Zn + Te je kompleksno neorgansko čvrsto mineralno đubrivo koje sadrži sve neophodne makro i mikroelemente kojim obezbeđujemo potpunu ishranu gajenim biljkama u toku proizvodnog ciklusa. Sadrži osnovne makroelemente: azot (N), fosfor (P) i kalijum (K), obogaćen sekundarnim elementim magnezijumom (Mg) i sumporom (S) i mikroelementima, kao što su: bor (B), cink (Zn), mangan (Mn) i gvožđe (Fe).

Preporučena primena:
 • Povrće450 – 1150 kg/ha
 • Luk500 – 700 kg/ha
 • Kupus700 – 1000 kg/ha
 • Paradajz500 – 900 kg/ha
 • Krompir700 – 1100 kg/ha
 • Mrkva500 – 700 kg/ha
 • Voće400 – 1000 kg/ha
 • Malina500 – 1000 kg/ha
 • Vinova loza400 – 700 kg/ha
Razlozi za primenu:
 • Ujednačen odnos hraniva u svakoj granuli i visoka pristupačnost hranljivih elemenata omogućavaju lako usvajanje i ujednačen porast biljaka
 • Pogodno za primenu u velikom broju gajenih useva na svim tipovima zemljišta
 • Efikasniji azot (N) u amonijačnom obliku
 • Fosforna (P) komponenta visoke vodorastvorljivosti
 • Kalijum (K) je u obliku sulfata (SOP) što predstavlja odlično rešenje za biljne vrste koje su osetljive na hlor (Cl)
 • Prisustvo sumpora (S) utiče na sintezu proteina, stimuliše enzimsku aktivnost biljaka, utiče na metabolizam azota i doprinosi većoj tolerantnosti useva na nepovoljne uslove spoljašne sredine
 • Magnezijum (Mg) ima ključnu ulogu u sintezi hlorofila, proteina, pektina, utiče na usvajanje i kretanje fosfora (P) u biljci
 • Prisustvo mikroelemenata bora (B) i cinka (Zn), kao i gvožđa (Fe) i mangana (Mn) u tragovima, neophodno je za odvijanje ključnih fizioloških procesa u biljkama koji utiču na krajnji kvalitet i visinu prinosa