Ekonomično, visokokoncentrovano đubrivo sa 46 % azota u amidnom obliku.
PREPORUKE ZA PRIMENU
UREA 46 N se preporučuje za kukuruz i korenaste useve i/ili na zemljištu koje je bogato glinom. Inkorporacijom se pospešuje dejstvo đubriva UREA 46 N, a gubitak volatizacijom se smanjuje.

Veličina granule:

1,6-2,4 mm

Gustina:

705 kg/m³

Boja:

Beo

Poreklo:

Linz

BENEFICIJE
  • Izuzetne fizičke karakteristike obezbeđuju stabilnost tokom skladištenja i rukovanja
  • Urea je visoko koncentrovano đubrivo i sadrži 46% azota
  • Lako rastvorljive hranljive materije čak i u vlažnom zemljištu