NutriVeg NPK 10:10:20 +2% MgO +9% S +0,2% B +0,1% Zn predstavlja kompleksno neorgansko čvrsto mineralno đubrivo čijom primenom se gajenim biljkama obezbeđuje potpuna ishrana sa svim neophodnim makro i mikroelementima u toku proizvodnog ciklusa.

NutriVeg sadrži naglašenu vrednost kalijuma (K) koji ima nezamenljivu ulogu kod svih povrtarskih i voćarskih kultura. Kalijum (K) podstiče metaboličku aktivnost, nakupljanje ugljenih hidrata i doprinosi efikasnijem vodnom režimu biljaka. Isto tako zahvaljujući velikom broju fizioloških procesa koje reguliše, ima veoma važnu ulogu u povećanju tolerantnosti biljaka prema stresnim uslovima poput niskih i visokih temperatura.

 

Preporučena primena:
 • Krompir800 – 1100 kg/ha
 • Paprika600 – 900 kg/ha
 • Paradajz600 – 900 kg/ha
 • Mrkva500 – 800 kg/ha
 • Kupus600 – 900 kg/ha
 • Voće400 – 900 kg/ha
 • Šećerna repa500 – 800 kg/ha
 • Suncokret250 – 350 kg/ha
 • Luk500 – 800 kg/ha
Razlozi za primenu:
 • Sadrži sve neophodne makro i mikroelemente za uspešnu proizvodnju
 • Visoka efikasnost u primeni amonijačnog oblika azota
 • Maksimalna iskorišćenost fosforne komponente u toku vegetacionog perioda
 • Pozitivno deluje na proces fotosinteze i stvaranje hlorofila
 • Povećava tolerantnost biljaka prema najznačajnijim gljivičnim oboljenjima
 • Pospešuje proces oplodnje biljaka i pravilnije formiranje plodova
 • Značajno utiče na formiranje kvalitativnih i kvantitativnih osobina ploda
 • Obezbeđuje kontinuirano i ciljano snabdevanje biljaka sa visokopristupačnim hranivima