COMPLEX 15/15/15 +7SO₃+Zn je uravnoteženo složeno đubrivo sa visokim sadržajem P i K, koje je takođe obogaćeno sumporom i cinkom. 80 % fosfata i sumpora je prisutno u obliku koji se rastvara u vodi, i koji je samim tim odmah dostupan biljkama.
PREPORUKE ZA PRIMENU
COMPLEX 15/15/15 +7SO₃+Zn je đubrivo pogodno za poljoprivredu koja ne podrazumeva uzgoj stoke i/ili za zemljišta i useve sa visokim potrebama za hranljivim materijama, kako bi se osigurala dugotrajna plodnost zemljišta.

Veličina granule:

3,1-3,9 mm

Gustina:

1060 kg/m³

Boja:

Siva

Poreklo:

Linz

BENEFICIJE
  • Izuzetne fizičke karakteristike obezbeđuju stabilnost tokom skladištenja i rukovanja
  • Hranljive materije su prisutne, uglavnom, u obliku rastvorljivom u vodi i lako su pristupačne biljkama
  • Lako rastvorljive hranljive materije čak i u vlažnom zemljištu
  • Lako se primenjuje

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “COMPLEX 15/15/15 +7So3+zN”

Your email address will not be published. Required fields are marked