NPK 16:16:16 + 10% S je visoko vodotopivo kompleksno mineralno đubrivo Elixir Zorke. Odlikuje ga visoka vodotopivost fosfora koja iznosi 90%. Visoku vodotopivost fosfora prati i visoka vodotopivost i pristupačnost ostalih elementa u formulaciji. Zahvaljujući ovim karakteristikama, gajene kulture su u mogućnosti da već u prvoj godini primene maksimalno iskoriste aplicirana hraniva.

Preporučena primena:
 • Pšenica250 – 450 kg/ha
 • Kukuruz250 – 450 kg/ha
 • Suncokret200 – 400 kg/ha
 • Soja200 – 400 kg/ha
 • Šećerna repa350 – 700 kg/ha
 • Ječam250 – 400 kg/ha
 • Voće300 – 600 kg/ha
 • Povrće350 – 800 kg/ha
Razlozi za primenu:
 • Izuzetna vodorastvoljivost fosfora (P) 90%
 • Brzina delovanja i dostupnost svih hranjivih elemenata
 • Prisustvo sumpora (S) utiče na sintezu proteina, stimuliše enzimsku aktivnost biljaka, ali je ključan i u metabolizmu azota (N) u biljkama
 • Izbalansirana ishrana za sve biljne vrste
 • Maksimalna iskorišćenost fosfora (P) i ostalih hraniva tokom vegetacionog perioda
 • Kvalitetna granulacija
 • Odlična formulacija za primenu u prolećnom periodu po celoj površini ili lokalizovano u redove