NPK 8:15:15 + 3% Ca + 9% S je kompleksno mineralno đubrivo koje sadrži sve neophodne makroelemente – azot (N), fosfor (P), kalijum (K), obogaćeno kalcijumom (Ca) i sumporom (S), kao važnim sekundarnim hranivima.

Primenjuje se u velikom broju kultura zbog specifičnosti formulacije i ujednačenog odnosa hraniva. Preporučuje se pre svega na zemljištima koja su podjednako obezbeđena sa fosforom i kalijumom. Odlikuje ga dobra rastvorljivost i pristupačnost fosfora u godini primene.

Zbog sadržaja kalcijuma formulacija NPK 8:15:15 + 3% Ca +9% S pogoduje i zemljištima kisele reakcije.

Preporučena primena:
 • Pšenica250 – 450 kg/ha
 • Kukuruz250 – 450 kg/ha
 • Suncokret200 – 400 kg/ha
 • Soja200 – 400 kg/ha
 • Uljana repica250 – 400 kg/ha
 • Ječam250 – 400 kg/ha
 • Voće300 – 600 kg/ha
 • Pašnjaci300 – 500 kg/ha
Razlozi za primenu:
 • Svaka granula se odlikuje izbalansiranim odnosom hranljivih sastojaka
 • Visoka efikasnost u primeni amonijačnog oblika azota (N)
 • Odlikuje ga dobra rastvorljivost i pristupačnost fosfora (P)
 • Prisustvo sekundarnih makroelemenata (S i Ca) utiče na usvajanje azota, brojne enzimatske procese, sintezu proteina, ali i tolerantnost biljaka na stresne uslove
 • Ekonomski prihvatljiva formulacija