COMPLEX 20/8/8 +3MgO+10SO₃ je kompleksno NPK đubrivo sa naglašenim azotom. Fosfor i sumpor su u vodorastvorljivom obliku. Đubrivo je obogaćeno magnezijumom i sumporom.
PREPORUKE ZA PRIMENU
Ova formula se preporučuje za žitarice, kako u jesen, tako i u proleće. Takođe je pogodna za uljanu repicu, korenaste useve i kukuruz; kao dodatak stajskom đubrivu, naročito na zemljištima sa zadovoljavajućim sadržajem kalijuma i fosfata.

Veličina granule:

3,1-3,9 mm

Gustina:

1080 kg/m³

Boja:

Siva

Poreklo:

Linz

BENEFICIJE
  • Izuzetne fizičke karakteristike obezbeđuju stabilnost tokom skladištenja i rukovanja
  • Hranljive materije su prisutne, uglavnom, u obliku rastvorljivom u vodi i lako su pristupačne biljkama
  • Lako rastvorljive hranljive materije čak i u vlažnom zemljištu
  • Lako se primenjuje