Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje biljnih vaši u zasadu jabuke i krompirove zlatice u usevu krompira

Delovanje
Skener 25 WG je insekticid na bazi aktivne materije tiametoksam koja pripada hemijskoj klasi neonikotinoida. Ima odlično translaminarno kretanje i transportuje se kroz biljku akropetalno ksilemom. Poseduje kontakno i digestivno delovanje na štetne insekte. Kao antagonist nikotin acetil holin receptora u centralnom nervnom sistemu, dovodi do prekida pravilnog prenosa signala u nervnim ćelijama. Klasifikacija rezistentnosti (IRAC): 4A.

Primena
• 
Jabuka – Zelena jabukina vaš (Aphis pomi); 0,02 % (2 g u 10 l vode). Pri pojavi prvih kolonija lisnih vaši, a posle cvetanja jabuke.
• 
Krompir – Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata); 70 g/ha. Od početka piljenja larvi zlatice do kraja drugog larvenog stadijuma.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Usled moguće pojave rezistentnosti biljnih vašiju na tiametoksam i ukrštene rezistentnosti na jedinjenja sličnog mehanizma delovanja, ne primenjivati ovo sredstvo više od dva puta tokom vegetacije i ne primenjivati alternativno preparate iz grupe neonikotinoida (tiakloprid, acetamiprid, imidakloprid i dr.).
→ Zbog visoke toksičnosti na pčele, ne primenjivati ovo sredstvo za zaštitu bilja u vreme cvetanja jabuke.

 

Aktivna materija

Tiametoksam 250 g/kg

Formulacija

Vododisperzibilne granule (WG)

Utrošak vode

Jabuka 600 – 1000 l/ha
Krompir 200 – 400 l/ha

Karenca

21 dan jabuka
14 dana krompir

Pakovanje

4g, 40g, 100g, 400g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SKENER 25 WG”

Your email address will not be published. Required fields are marked