Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje biljnih vaši u zasadu jabuke i krompirove zlatice u usevu krompira

Delovanje
Skener 25 WG je insekticid na bazi aktivne materije tiametoksam koja pripada hemijskoj klasi neonikotinoida. Ima odlično translaminarno kretanje i transportuje se kroz biljku akropetalno ksilemom. Poseduje kontakno i digestivno delovanje na štetne insekte. Kao antagonist nikotin acetil holin receptora u centralnom nervnom sistemu, dovodi do prekida pravilnog prenosa signala u nervnim ćelijama. Klasifikacija rezistentnosti (IRAC): 4A.

Primena
• 
Jabuka – Zelena jabukina vaš (Aphis pomi); 0,02 % (2 g u 10 l vode). Pri pojavi prvih kolonija lisnih vaši, a posle cvetanja jabuke.
• 
Krompir – Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata); 70 g/ha. Od početka piljenja larvi zlatice do kraja drugog larvenog stadijuma.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Usled moguće pojave rezistentnosti biljnih vašiju na tiametoksam i ukrštene rezistentnosti na jedinjenja sličnog mehanizma delovanja, ne primenjivati ovo sredstvo više od dva puta tokom vegetacije i ne primenjivati alternativno preparate iz grupe neonikotinoida (tiakloprid, acetamiprid, imidakloprid i dr.).
→ Zbog visoke toksičnosti na pčele, ne primenjivati ovo sredstvo za zaštitu bilja u vreme cvetanja jabuke.

 

Aktivna materija

Tiametoksam 250 g/kg

Formulacija

Vododisperzibilne granule (WG)

Utrošak vode

Jabuka 600 – 1000 l/ha
Krompir 200 – 400 l/ha

Karenca

21 dan jabuka
14 dana krompir

Pakovanje

4g, 40g, 100g, 400g