Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

Soja

0,35 (3,5 ml na 100 m²)

Tretiranjem zemljišta posle setve a pre nicanja useva soje na zemljištima sa 1,5-3 % humusa

Soja

0,55 (5,5 ml na 100 m²)

Tretman na zemljištima sa više od 3 % humusa Tretman na zemljištima sa više od 3 % humusa

Krompir

0,75 (7,5 ml na 100 m²)

Tretiranjem zemljišta posle setve a pre nicanja useva krompira na zemljištima sa 1,5-3 % humusa

Krompir

1,25 (12,5 ml na 100 m²)

Tretman na zemljištima sa više od 3 % humusa

SPEKTAR DELOVANJA:

Jednogodišnji širokolisni korovi kao što su: štir obični (Amaranthus retroflexus), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), loboda obična (Atriplex patula), dvornici (Polygonum spp.), gorušica poljska (Sinapis arvensis).

PREPORUKE I NAPOMENE:

Visoku efikasnost ispoljava ako do 2 nedelje nakon primene padne preko 6 mm kiše. Može se primeniti svim standardnim uređajima za tretiranje sa zemlje (leđne i traktorske prskalice) dok primena iz vazduhoplova nije dozvoljena. Količina tečnosti iznosi 200-400 l/ha ( 2- 4 l na 100m2). Ne sme se primenjivati na vrlo slabo humoznim zemljištima (< 1%humusa) zbog fitotoksičnosti. Ne sme se primenjivati na jako humoznim zemljištima (> 6% humusa) zbog vezivanja za čestice zemljišta; kod primene pre nicanja, 10-15 dana nakon primene ne preporučuje se površinska obrada i gaženje krompirišta, zbog narušavanja depozita na zemljištu.

Ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama mogu se ponovo sejati krompir i soja. Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena. Kod primene posle setve a pre nicanja, može se mešati sa drugim herbicidima u cilju proširenja spektra delovanja kao što su oni na bazi aktivnih materija s-metolahlor, flufenacet, pendimetalin.

Zbog fitotoksičnosti, prilikom tretiranja sprečiti zanošenje kapi na sve susedne širokolisne useve (šećerna repa, suncokret, uljana repica, lucerka i povrće). Ukoliko se koristi u skladu sa uputstvom proizvođača, nema opasnosti od pojave fitotoksičnosti. Prilikom tretiranja poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju voda, tretirajući najmanje 20 m od njih.
Kod novih sorti krompira obavezno ispitati selektivnost. Ne sme se primenjivati kod sorti Jerla, Voran, CB 77/40, SV 76/48, Fambo i Kaberne.

MBT: 1