Sistemični retardant za zaustavljanje rasta zaperaka duvana i sprečavanje klijanja merkantilnog luka

DUVAN (izuzev semenskog): u količini od 12,5 l/ha. U uslovima kada je duvan izuzetno bujan, količinu primene povećati za 15-20%, uz utrošak vode 500-600 l/ha.
Vreme primene: tretiranjem posle zakidanja cvasti u roku od dva dana.

MERKANTILNI CRNI LUK: u količini od 12,5 l/ha, uz utrošak vode 500-600 l/ha.
Vreme primene: tretiranjem dve nedelje pre vađenja ili kad je 5% biljaka poleglo, ali je stablo još uvek zeleno.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Royal® MH 30 ne meša se sa drugim preparatima.

NAČIN DELOVANJA

Ovaj retardant deluje tako što sprečava deobu ćelija, ali ne sprečava njihov rast. Tretirane biljke veoma sporo usvajaju ovaj preparat, pa se prilikom tretiranja mora voditi računa da u narednih 24 časa ne padne kiša, niti se usev sme zalivati. Brže usvajanje je u uslovima optimalne vlažnosti zemljišta i visoke relativne vlažnosti vazduha.

Royal® MH 30 je retardant koji uspešno suzbija:

  • pojavu zaperaka na duvanu, što ima za posledicu znatno povećanje prinosa i kvaliteta duvana;
  • kod crnog luka, bez obzira da li je luk iz direktne setve (iz semena) ili iz arpadžika, sprečava prevremeno proklijavanje i kalo, naročito ako se luk čuva u skladištima gde temperatura vazduha nije kontrolisana. Na taj način čuva se i prinos i kvalitet luka.

NEŽELJENI EFEKTI

Ne tretirati:

  • duvan i luk ako su biljke bolesne ili oštećene;
  • na temperaturama višim od 25°C;
  • ako se u toku dana očekuje kiša.