Klasa:Herbicidi
Opis:Selektivni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu soje
Proizvođač:Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije:Bentazon u obliku Na-soli + Imazamoks
Formulacija:koncentrovani rastvor
Delovanje:Bentazon je selektivni, kontaktni herbicid iz grupe benzotiadiazinona. Usvaja se prvenstveno preko lisne mase, ali i preko korena. U biljci se kreće naviše i inhibira transport elektrona u procesu fotosinteze. Aktivna materija imazamoks se putem lista i korena translocira do nadzemnih delova korova. Inhibira sintezu enzima acetolaktat sinteze, što zaustavlja sintezu aminokiselina i kao posledica dolazi do uginjavanja korovskih biljaka.
Karenca:Obezbeđena vremenom primene – soja
Koncentracija:dvokratno 0,9 l/ha + 0,9 l/ha + Alteox Wet 40 0,5 + 0,5%
Primena:soja
Pakovanje:1 l, 10 l