Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu

Primena
Rincor® je sistemični selektivni herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. Koristi se za suzbijanje travnih i širokolisnih korova, kada je usev kukuruza u fazi 2-8 listova u količini od 1-1,25 l/ha. Idealni uslovi za primenu su kada su korovi u fazi intenzivnog porasta, tj. kada je rizomski sirak u fazi 3 do 5 listova, jednogodišnji travni korovi u fazi od jednog lista do faze bokorenja, a jednogodišnji širokolisni korovi u fazi 2 do 4 lista.

 

Aktivna materija

nikosulfuron 40g/l

Formulacija

koncentrovana suspenzija (SC)

Količina primene

1-1,25 l/ha

Utrošak vode

200-400 l/ha

Karenca

obezbeđena vremenom primene

Pakovanje

300ml, 1l