Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

KUKURUZ (SILAŽNI I MERKANTILNI)

0,06 + okvašivač Imox (0,1%)

Jednokratni tretman kada kukuruz ima formiranih 1 do 7 listova (faze 11 -17 BBCH skale)

DELOVANJE: herbicid Rimsulfuron pripada grupi sulfonil uree. Biljka herbicid usvaja folijarno ali

i korenom i translocira ga do meristemskih tkiva u kojima inhibira aktivnost enzima ALS, blokira

biosintezu aminokiselina čime se blokira dalja deoba ćelija i zaustavlja rast korova. Simptomi

delovanja vidljivi su posle 5 do 10 dana u vidu nekroze i laganog odumiranja korova.

SPEKTAR DELOVANJA
– jednogodišnje uskolisne korovske vrste: veliki muhar (
Echinochloa cruss-gali), muharike (Setaria sp.), divlji sirak (Sorghum halepense) iz semena i iz rizoma, pirevinu (Agropyrum repens)
– jednogodišnje širokolisne korovske vrste: štir obični (
Amaranthus retroflexusus), gorušica poljska (Sinapis arvensis), konica obična (Galinsoga parviflora), čistac jednogodišnji (Stachys annua), samonikli suncokret (Helianthus anuus), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti)

PREPORUKE I NAPOMENE:

u dvokratnoj primeni primenjuje se doza od 30 grama po hektaru po tretmanu i to prvi kada kukuruz ima razvijenih 1-3 lista, a drugi do sedmog razvijenog lista kukuruza. U cilju proširenja spektra delovanja može se kombinovati sa herbicidom agroDimark, posebno kod visoke zakorovljenosti palamidom i čičkom. Ne meša se sa organofosfornim insekticidima. Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu, kukuruzu kokičaru i kukuruzu šećercu bez prethodne provere kompatibilnosti sa selekcijskom kućom. Ne sme se primenjivati u kukuruzu sa podusevom (pasulj, bundeva), kao ni u usevu pod stresom, kao i na temperaturama vazduha višim od 25°C i nižim od 10°C (u dužem periodu). Ne sme se primenjivati iz vazduhoplova. U zemljama EU herbicid na bazi iste aktivne materije se koristi za suzbijanje jedno i višegodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova u usevu krompira u dozi od 50 g/ha + okvašivač Imox ili Trend 90 kada je krompir visine 15 do 20 cm. Ukoliko dođe do prevremenog propadanja useva, a posle tretmana herbicidom Rimex, mogu se sejati samo kukuruz i krompir.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “RIMEX”

Your email address will not be published. Required fields are marked