NAČIN DELOVANJA:

Redigo Pro je sistemični, dvokomponentni fungicid koji se odlikuje protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem i primenjuje se prilikom tretmana semena žita. Tokom faza bubrenja i klijanja, tretirano seme usvaja aktivne materije koje pružaju zaštitu od najčešćih prouzrokovača bolesti semena u početnim fazama razvoja useva. Aktivne materije protiokonazol i tebukonazol, deluju kao inhibitori sinteze ergosterola u ćelijama patogena.

PRIMENA:

Redigo Pro se koristi za tretiranje semena:
1) Pšenice, u količini primene 500 ml/1000 kg semena u cilju suzbijanja glavnice obične (Tilletia tritici) i gari (Ustilago tritici), odnosno u količini primene 667 ml/1000 kg semena u cilju suzbijanja fuzarioza (Fusarium nivalis, Fusarium spp.) uz utrošak vode 3 – 6 l/1000 kg semena.
2) Ječma, u količini primene 500 ml/1000 kg semena u cilju suzbijanja otkrivene gari (Ustilago nuda) odnosno u količini primene 667 ml/1000 kg semena u cilju suzbijanja fuzarioza (Fusarium nivalis, Fusarium spp.), mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres), prugaste pegavosti (Pyrenophora graminea), truleži korena i stabla i pegavosti lista žita i trava (Cohliobolus sativus) uz utrošak vode 3 – 6 l/1000 kg semena.
3) Raži (ozime) i tritikale, za suzbijanje fuzarioza (Fusarium nivalis, Fusarium spp.) u količini primene 667 ml/1000 kg semena uz utrošak vode 3 – 6 l/1000 kg semena.
4) Ovsa, za suzbijanje fuzarioza (Fusarium nivalis, Fusarium spp.) u količini primene 667 ml/1000 kg semena kao i primarne infekcije prugaste pegavosti lista ovsa (Pyrenophora avenae) uz utrošak vode 3 – 6 l/1000 kg semena.
Način primene: preparat primeniti u zatvorenim uređajima za tretiranje semena.
Vreme primene: nekoliko meseci pre setve (u toku dorade semena) ili neposredno pred setvu.
Maksimalan broj tretiranja u toku godine je jednom u toku dorade semena.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):

obezbeđena vremenom primene.

NAPOMENE:

– tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi, riba i toplokrvnih životinja;
– tretirano seme se ne sme ostaviti na površini zemljišta;
– prilikom tretiranja semena i setve tretiranog semena, potrebno je sprečiti kontaminaciju voda;
– prilikom tretiranja semena sorti koje su osetljive na navedene prouzrokovače biljnih bolesti, primeniti najveću preporučenu količinu.