NAČIN DELOVANJA:

Redigo Pro je sistemični, dvokomponentni fungicid koji se odlikuje protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem i primenjuje se prilikom tretmana semena žita. Tokom faza bubrenja i klijanja, tretirano seme usvaja aktivne materije koje pružaju zaštitu od najčešćih prouzrokovača bolesti semena u početnim fazama razvoja useva. Aktivne materije protiokonazol i tebukonazol, deluju kao inhibitori sinteze ergosterola u ćelijama patogena.

PRIMENA:

Redigo Pro se koristi za tretiranje semena:
1) Pšenice, u količini primene 500 ml/1000 kg semena u cilju suzbijanja glavnice obične (Tilletia tritici) i gari (Ustilago tritici), odnosno u količini primene 667 ml/1000 kg semena u cilju suzbijanja fuzarioza (Fusarium nivalis, Fusarium spp.) uz utrošak vode 3 – 6 l/1000 kg semena.
2) Ječma, u količini primene 500 ml/1000 kg semena u cilju suzbijanja otkrivene gari (Ustilago nuda) odnosno u količini primene 667 ml/1000 kg semena u cilju suzbijanja fuzarioza (Fusarium nivalis, Fusarium spp.), mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres), prugaste pegavosti (Pyrenophora graminea), truleži korena i stabla i pegavosti lista žita i trava (Cohliobolus sativus) uz utrošak vode 3 – 6 l/1000 kg semena.
3) Raži (ozime) i tritikale, za suzbijanje fuzarioza (Fusarium nivalis, Fusarium spp.) u količini primene 667 ml/1000 kg semena uz utrošak vode 3 – 6 l/1000 kg semena.
4) Ovsa, za suzbijanje fuzarioza (Fusarium nivalis, Fusarium spp.) u količini primene 667 ml/1000 kg semena kao i primarne infekcije prugaste pegavosti lista ovsa (Pyrenophora avenae) uz utrošak vode 3 – 6 l/1000 kg semena.
Način primene: preparat primeniti u zatvorenim uređajima za tretiranje semena.
Vreme primene: nekoliko meseci pre setve (u toku dorade semena) ili neposredno pred setvu.
Maksimalan broj tretiranja u toku godine je jednom u toku dorade semena.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):

obezbeđena vremenom primene.

NAPOMENE:

– tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi, riba i toplokrvnih životinja;
– tretirano seme se ne sme ostaviti na površini zemljišta;
– prilikom tretiranja semena i setve tretiranog semena, potrebno je sprečiti kontaminaciju voda;
– prilikom tretiranja semena sorti koje su osetljive na navedene prouzrokovače biljnih bolesti, primeniti najveću preporučenu količinu.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “REDIGO PRO”

Your email address will not be published. Required fields are marked