Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

Vinova loza

2,0 – 2,5 (20 – 25 ml/100 m²)

Tretiranjem u fazi precvetavanja do zatvaranja grozda (faze 68/77 BBCH skale)

Malina

2,5

Od početka do punog cvetanja (faze 55-65 po BBCH skali)

Jabuka

1,0

Preventivni tretman pre uslova za ostvarenje zaraze počev od faze ”mišje uši” pa nadalje (od faze 54 BBCH skale

DELOVANJE:

Pyrus 400 SC inhibira sintezu metionina što dovodi do sprečavanja lučenja enzima neophodnih za infekciju i prodor micelije u ćeliju biljke domaćina. Najaktivniji je u fazi cvetanja i precvetavanja,deluje i gasnom fazom tj parama. Kroz biljku se kreće translaminarno tj. prodire na drugu stranu zelene mase.

SPEKTAR DELOVANJA:

Pyrus 400 SC je fungicid sa sistemičnim i protektivnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača sive truleži vinove loze (Botrytis cinerea), kod vinoveloze i maline i prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

PREPORUKE I NAPOMENE:

Tretiranja izvoditi u intervalu 6 do 8 dana izmedu tretmana. Aktivna materija se usvaja već nakon 2 sata od tretiranja. Vinovu lozu prskati preventivno ili pri prvim simptomima bolesti (u precvetavanju, zatvaranju grozda ili šarka. Grozdovi trebaju biti okupani sredstvom za zaštitu, preporučena količina vode je 1000 l /ha. Jedini fungicid koji deluje na niskim temperaturama iznad 5   C. Može se mešati sa vecinom preparata osim: alkalne reakcije, na bazi sumpora i bordovske čorbe. Ukoliko se primenjuje u zatvorenom prostoru pri visokoj relativnoj vlažnosti vazduha (>80%) može biti fitotoksičan za pojedine biljke iz familijeSolanaceae (paprika, paradajz) izazivajući smeđe pege na listu. Kvalitetna formulacija preparata obezbedjuje dobru lepljivost i kvalitetnu aplikaciju na biljci, sa akcentom na eradikativno delovanje (onemogućava gljivi da sporuliše- izbaci konidije i tako prekida životni ciklus razvoja gljive).