Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

Vinova loza

2,0 – 2,5 (20 – 25 ml/100 m²)

Tretiranjem u fazi precvetavanja do zatvaranja grozda (faze 68/77 BBCH skale)

Malina

2,5

Od početka do punog cvetanja (faze 55-65 po BBCH skali)

Jabuka

1,0

Preventivni tretman pre uslova za ostvarenje zaraze počev od faze ”mišje uši” pa nadalje (od faze 54 BBCH skale

DELOVANJE:

Pyrus 400 SC inhibira sintezu metionina što dovodi do sprečavanja lučenja enzima neophodnih za infekciju i prodor micelije u ćeliju biljke domaćina. Najaktivniji je u fazi cvetanja i precvetavanja,deluje i gasnom fazom tj parama. Kroz biljku se kreće translaminarno tj. prodire na drugu stranu zelene mase.

SPEKTAR DELOVANJA:

Pyrus 400 SC je fungicid sa sistemičnim i protektivnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača sive truleži vinove loze (Botrytis cinerea), kod vinoveloze i maline i prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

PREPORUKE I NAPOMENE:

Tretiranja izvoditi u intervalu 6 do 8 dana izmedu tretmana. Aktivna materija se usvaja već nakon 2 sata od tretiranja. Vinovu lozu prskati preventivno ili pri prvim simptomima bolesti (u precvetavanju, zatvaranju grozda ili šarka. Grozdovi trebaju biti okupani sredstvom za zaštitu, preporučena količina vode je 1000 l /ha. Jedini fungicid koji deluje na niskim temperaturama iznad 5   C. Može se mešati sa vecinom preparata osim: alkalne reakcije, na bazi sumpora i bordovske čorbe. Ukoliko se primenjuje u zatvorenom prostoru pri visokoj relativnoj vlažnosti vazduha (>80%) može biti fitotoksičan za pojedine biljke iz familijeSolanaceae (paprika, paradajz) izazivajući smeđe pege na listu. Kvalitetna formulacija preparata obezbedjuje dobru lepljivost i kvalitetnu aplikaciju na biljci, sa akcentom na eradikativno delovanje (onemogućava gljivi da sporuliše- izbaci konidije i tako prekida životni ciklus razvoja gljive).

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PYRUS 400 SC”

Your email address will not be published. Required fields are marked